บทการท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ม.ปลาย (ม.4-6)

บทหลัก

1. สามัคคีเภทคำฉันท์

2. กาพย์เห่เรือ

3. มหาเวสสันดรชาดก

4. อิเหนา

5. ลิลิตตะเลงพ่าย

บทเลือก

1. อยู่เพื่ออะไร

2. สวรรค์ชั้นกวี

3. มงคลสูตรคำฉันท์

4. นิราศนรินทร์

5. ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 12:01 น.