ขยายเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

ขอขยายเวลาการลงทะเบียนการแข่งขันเป็นวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น. เนื่องจากบ้างโรงเรียนยังไม่สามารถเข้าลทะเบียนได้เนื่องจากระบบเครือข่ายมีปัญหา

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 09:04 น.