ปฏิทินกำหนดการแข่งขัน
กำหนดการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โซน 2
เปิดระบบรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 4-30 กันยายน2557
ตรวจสอบการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2557
ได้กำหนดการแข่งขันะหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 11:29 น.