เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม
เรียนเชิญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการที่ดูแลเรื่องการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกโรงเรียนในโซน 2 และเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล 4 โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพร่วม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ เตรียมเกณฑ์การแข่งขันมาในวันประชุมด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 11:35 น.