ประกาศ ขอความร่วมมือทุกโรงเรียน

ประกาศขอความร่วมมือทุกโรงเรียนให้นำธงประจำโรงเรียน โรงเรียนละ 1 ผืน (ไม่รวมเสา) มาส่ง ในวันประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ณ โต๊ะลงทะเบียน หอประชุม ปทุมวดี โรงเรียน บึงสามพันวิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 15:59 น.