ประกาศ (ฉบับลงนาม)

ประกาศ คณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม 40 กลุ่ม 3

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฯฉบับลงนาม

วันศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 13:41 น.