เปลี่ยนแปลงสถานที่ ScienceShow

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย ย้ายไปแข่งขันที่ ถนนข้างโรงอาหาร

วันศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 20:54 น.