ด่วน!!! ทุกโรงเรียน

แจ้งทุกโรงเรียนด่วน!!!

     โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งธงประจำโรงเรียน ให้นำส่งได้ในตอนเช้าเวลา 07.00 น. ที่ รองฯ ณัฐ์ธนัน รำเจริญ 084-818-3456 และขอให้เขียนชื่อย่อ ของโรงเรียนด้วยปากกาเมจิก เพื่อที่จะได้จัดชุดการแสดงและนำส่งได้ถูกต้อง 

   หากไม่มีธงโรงเรียนของท่าน ก็จะไม่ได้ประกอบการแสดงในพิธีเปิด ในช่วงเช้า 

   ขอความร่วมมือโดยด่วน ....

วันอาทิตย์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:21 น.