แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกโรงเรียน

    ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ตามประกาศผล ของวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557  หากมีข้อผิดพลาด ให้แจ้งที่ศูนย์ประสานงานการจัดการแข่งขัน ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

    โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม

จาก เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ที่นี่คะ

วันอังคาร ที่ 04 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:37 น.