แจ้งด่วน

      โรงเรียนที่มียังไม่ได้ส่งหนังสือราชการเพื่อเปลี่ยนตัว/ ชื่อ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน และกรรมการ ให้นำส่ง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 

1. ทางแฟกซ์ 056-731894

2. ทางอีเมลล์ ikrooying@gmail.com

3. ทาง myoffice 

วันพฤหัสบดี ที่ 06 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:16 น.