ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรม
- เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 10-30 ก.ย.2557
- ตรวจสอบการลงทะเบียน วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557
- การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพม.40 กลุ่ม 3 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557
วันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 10:02 น.