เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 ก.ย. 2557
14 ก.ย. 2557
18 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนจะโอนไประดับภาค (จังหวัดแพร่)

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค (จังหวัดแพร่) ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน เช่น ชื่อ-สกุล ผิด หรือจะเปลี่ยนตัวนักเรียน และครูผู้ฝึีกสอน ให้รีบแจ้ง นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.41 เบอร์โทรศัพท์ 0850516649 หรือทางอีเมลล์ Anuvat_13@hotmail.com หรือทางเฟสบุ๊คส์ Anuvat Maliwong ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หลังจากนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องโอนข้อมูลไปยังระดับภาค แต่หลังจากวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หากยังมีปัญหาอื่น ๆ อีกให้ประสานงานกับ อ.นิรุทธ์ แก้วนิคม ผู้ประสานงานระดับภาคของ สพม.41 เบอร์โทรศัพท์ 0816607989 (ลำดับการแข่งขันของ สพม.41 พิจิตร 1 ลำดับที่ 27 และ สพม.41 พิจิตร 2 ลำดับที่ 36)

วันพุธ ที่ 08 ตุลาคม 2557 เวลา 09:54 น.
การพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
ขณะนี้ สพม.เขต 41 (จังหวัดพิจิตร) ได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรได้ โดยใช้ Username Password ของโรงเรียนเข้าไปดำเนินการจัดพิมพ์ และหากพบว่ายังมีข้อผิดพลาดตรงไหน ให้แจ้งทางโทรศัพท์ 08-5051-6649 (อนุวัฒน์ มะลิวงษ์) หรือ E-mail - anuvat_13@hotmail.com หรือ facebook- Anuvat Maliwong เพื่อที่จะปริ้นเกียรติบัตรได้ถูกต้อง
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13:06 น.
แก้ไขวันที่การแข่งขัน 2 รายการ
ขอแก้ไขวันที่ในการแข่งขัน 2 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 และ 2. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 จากวันที่ 17 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลาและสถานที่แข่งขันตามเดิม
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13:13 น.
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-สกุล
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล ทั้งนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน (โดยเฉพาะรายการกิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ) รวมถึงกรรมการตัดสิน หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทางโทรศัพท์ 08-5051-6649 (อนุวัฒน์ มะลิวงษ์) หรือ E-mail - anuvat_13@hotmail.com หรือ facebook- Anuvat Maliwong เพื่อที่จะปริ้นเกียรติบัตรได้ถูกต้อง
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10:20 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัวฯ
ขอแจ้งให้กับทุกโรงเรียนได้ทราบเกี่ยวกับการพิมพ์บัตรประจำตัวฯ เนื่องจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่จำเป็นต้องพิมพ์บัตรประจำตัวทั้งนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ดังนั้นเพื่อให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติเป็นไปในแนวเดียวกัน สพม.เขต 41 (จังหวัดพิจิตร) จึงไม่ได้เปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวฯดังกล่าว แต่หากได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ จะต้องพิมพ์บัตรประจำตัว ซึ่งจะเปิดให้พิมพ์บัตรได้เมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 11:09 น.
แก้ไขสถานที่แข่งขัน 2 รายการ
ขอแก้ไขสถานที่ในการแข่งขัน 2 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 และ 2. เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 จากอาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 1 เป็นอาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 2 วันที่และเวลาแข่งขันตามเดิม
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 10:52 น.
แก้ไขสถานที่แข่งขัน 6 รายการ
ขอแก้ไขสถานที่ในการแข่งขัน 6 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 2. เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 3. เดี่ยวซออุู้ ม.1-ม.3 4. เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 5. เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 และ 6. เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 จากห้องดนตรีไทย เป็นอาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 2 วันที่และเวลาแข่งขันตามเดิม
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 10:50 น.
แก้ไขสถานที่แข่งขัน 8 รายการ
ขอแก้ไขสถานที่ในการแข่งขัน 8 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 2. เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 3. เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 4. เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 5. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 6. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 7. เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 และ 8. เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 จากอาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง 2 เป็นอาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 2 วันที่และเวลาแข่งขันตามเดิม
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 10:47 น.
แก้ไขสถานที่แข่งขัน 2 รายการ
ขอแก้ไขสถานที่ในการแข่งขัน 2 รายการดังนี้ 1. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 จากห้อง 124 เป็น 123 อาคารเดิม และ 2.ประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 จากอาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 129 เป็นอาคาร 4 อมรประทุม ชั้น 2 ห้อง 426 วันที่และเวลาแข่งขันตามเดิม
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 10:52 น.
แก้ไขสถานที่แข่งขัน 2 รายการ
ขอแก้ไขสถานที่ในการแข่งขัน 2 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 และ 2.การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 จากหลังหอประชุมโรงอาหาร เป็นหลังอาคาร 5 วันที่และเวลาแข่งขันตามเดิม
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 09:15 น.
แก้ไขสถานที่แข่งขัน 4 รายการ
แก้ไขสถานที่แข่งขัน 4 รายการ
แก้ไขเวลาการแข่งขัน 3 รายการ
แก้ไขวันการแข่งขัน หุ่นยนต์ 2 รายการ
โครงงานทดลอง ม.ปลาย วิทยาศาสตร์
แก้ไขเวลาการแข่งขัน 2 รายการ
แก้ไขเวลาการแข่งขัน 2 รายการ
ขยายเวลาการลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนฯ
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ
หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อประสานงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
เชิญประชุมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 44
จำนวนทีม 1,955
จำนวนนักเรียน 4,258
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,825
จำนวนกรรมการ 967
ครู+นักเรียน 7,083
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,050
ประกาศผลแล้ว 181/213 (84.98%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 95
สัปดาห์ที่แล้ว 130
เดือนนี้ 185
เดือนที่แล้ว 271
ปีนี้ 2,568
ทั้งหมด 180,460