หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง 13 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 12.30 น.
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 12.30 น.
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง 14 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 12.30 น.
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคารการงานฯ 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคารการงานฯ 14 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 12.30 น.
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคารการงานฯ 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคารการงานฯ 13 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 12.30 น.
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เต็นท์อาคารการงานอาชีพ ชั้น ด้านหน้า 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เต็นท์อาคารการงานอาชีพ ชั้น ด้านหน้า 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 12.30 น.
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 6 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 6 13 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 12.30 น.
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 6 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 6 14 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 12.30 น.
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง 14 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 12.30 น.


ติดต่อผู้ประสานงาน
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 0850516649 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]