หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 123 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 124 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 125,126 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 127 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 3 ศรีบุษกร ชั้น 1 ห้อง 318 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 3 ศรีบุษกร ชั้น 1 ห้อง 319 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 125 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 4 อมรประทุม ชั้น 4 ห้อง 434 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 4 อมรประทุม ชั้น 4 ห้อง 435 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 4 อมรประทุม ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 4 อมรประทุม ชั้น 2 ห้อง 426 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง เกียรติยศ 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.


ติดต่อผู้ประสานงาน
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 0850516649 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]