หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 1 ห้อง 116,119 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 1 ห้อง 117,119 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 4 อมรประทุม ชั้น 2 ห้อง 412-413 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 4 อมรประทุม ชั้น 2 ห้อง 414-415 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 122-123 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 1 ห้อง 112,114 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 1 ห้อง 115 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 121 13 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 1 ห้อง 412-413 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 1 ห้อง 412-413 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 1 ห้อง 111 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 122 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 122 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 1 ห้อง 116-117 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 1 ห้อง 116-117 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 121 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 1 ห้อง 115 14 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น.


ติดต่อผู้ประสานงาน
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 0850516649 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]