หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 95 78 87.64% 10 11.24% 0 0% 1 1.12% 89
2 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 102 66 68.75% 17 17.71% 8 8.33% 5 5.21% 96
3 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 91 60 68.18% 21 23.86% 3 3.41% 4 4.55% 88
4 โรงเรียนตะพานหิน 83 51 68.92% 14 18.92% 4 5.41% 5 6.76% 74
5 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 76 44 61.11% 13 18.06% 6 8.33% 9 12.5% 72
6 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 76 43 67.19% 7 10.94% 6 9.38% 8 12.5% 64
7 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 89 38 55.07% 19 27.54% 5 7.25% 7 10.14% 69
8 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 65 36 64.29% 10 17.86% 5 8.93% 5 8.93% 56
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 52 32 62.75% 11 21.57% 4 7.84% 4 7.84% 51
10 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 75 29 42.65% 18 26.47% 8 11.76% 13 19.12% 68
11 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 62 27 51.92% 13 25% 3 5.77% 9 17.31% 52
12 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 62 26 45.61% 17 29.82% 4 7.02% 10 17.54% 57
13 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 47 24 68.57% 6 17.14% 3 8.57% 2 5.71% 35
14 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 68 23 41.82% 22 40% 5 9.09% 5 9.09% 55
15 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 57 22 45.83% 12 25% 9 18.75% 5 10.42% 48
16 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 61 20 38.46% 15 28.85% 5 9.62% 12 23.08% 52
17 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 52 19 39.58% 16 33.33% 7 14.58% 6 12.5% 48
18 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 48 19 43.18% 11 25% 7 15.91% 7 15.91% 44
19 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 57 19 39.58% 10 20.83% 14 29.17% 5 10.42% 48
20 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 55 18 40.91% 13 29.55% 5 11.36% 8 18.18% 44
21 โรงเรียนอนุบาลวชิร 34 16 48.48% 11 33.33% 4 12.12% 2 6.06% 33
22 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 34 16 53.33% 6 20% 4 13.33% 4 13.33% 30
23 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 40 15 40.54% 10 27.03% 8 21.62% 4 10.81% 37
24 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 36 15 50% 6 20% 3 10% 6 20% 30
25 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 24 14 58.33% 7 29.17% 2 8.33% 1 4.17% 24
26 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 25 13 52% 4 16% 5 20% 3 12% 25
27 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 23 12 66.67% 1 5.56% 2 11.11% 3 16.67% 18
28 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 26 10 45.45% 3 13.64% 3 13.64% 6 27.27% 22
29 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 22 10 50% 2 10% 4 20% 4 20% 20
30 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 38 9 26.47% 11 32.35% 8 23.53% 6 17.65% 34
31 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 35 9 31.03% 6 20.69% 7 24.14% 7 24.14% 29
32 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 34 8 28.57% 9 32.14% 3 10.71% 8 28.57% 28
33 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 21 7 33.33% 9 42.86% 4 19.05% 1 4.76% 21
34 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 19 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 16 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
36 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 25 6 31.58% 4 21.05% 5 26.32% 4 21.05% 19
37 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 17 5 29.41% 7 41.18% 3 17.65% 2 11.76% 17
38 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 20 5 31.25% 6 37.5% 1 6.25% 4 25% 16
39 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนเมธีพิทยา 34 4 14.29% 7 25% 11 39.29% 6 21.43% 28
41 โรงเรียนวังกรดพิทยา 25 4 19.05% 6 28.57% 5 23.81% 6 28.57% 21
42 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 11 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
43 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนหัวเฉียว 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ประสานงาน
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 0850516649 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]