หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
.: หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :.
1. What is your favorite place in Thailand, and why ?
2. Thailand ’s Readiness in AEC by 2015.
3. Importance of learning different languages.

.: หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :.
1. Effects of social media on teenagers.
2. Conservation is survival.
3. Imagination is More Important than Knowledge.

หัวข้อการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น The hero of my life .
หัวข้อการแข่งขัน Multi Skillsระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย The most influential person in my life.
หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “เพื่อนรักของฉัน”
หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “เพื่อโลก.....ฉันทำได้”
หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “เพื่อนรักของฉัน ”
หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “ภาษาจีน ภาษาโลก”
หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม”
วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 21:04 น.