เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ
ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โดยให้นำเกณฑ์การแข่งขันในกิจกรรมที่ตนเกี่ยวข้องไปในการประชุมครั้งนี้ด้วย (เกณฑ์การแข่งขันที่อัพเดทล่าสุด) โดยตรวจสอบรายชื่อกรรมการได้จากหน้าเว๊ปไซด์ ในเมนู กรรมการตัดสินการแข่งขัน ได้เลยครับ
วันเสาร์ ที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 09:42 น.