ขยายเวลาการลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนฯ
สพม.เขต 41 (จังหวัดพิจิตร) ขยายเวลาให้ดำเนินการลงทะเบียนนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนได้ โดยจะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใด ๆ ให้ดำเนินการตามเมนูเดิมจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 16.30 น. หลังจากนั้นระบบจะปิด 100%
วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 08:49 น.