แก้ไขเวลาการแข่งขัน 2 รายการ
ขอแก้ไขเวลาการแข่งขัน 2 รายการดังนี้ 1.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 จากเวลา 13.00-16.00 น. เป็นเวลา 09.00-12.00 น. และ 2. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 จากเวลา 13.00-16.00 น. เป็นเวลา 09.00-12.00 น. วันที่แข่งขันตามเดิม สำหรับรายการ Web Editor ให้นักเรียนนำ flash drive มาเซฟงานด้วย
วันอังคาร ที่ 02 กันยายน 2557 เวลา 13:46 น.