แก้ไขเวลาการแข่งขัน 2 รายการ
ขอแก้ไขเวลาในการแข่งขัน 2 รายการดังนี้ 1. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 จากเวลา 13.00-16.00 น. เป็นเวลา 09.00-12.00 น. และ 2. การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 จากเวลา 13.00-16.00 น. เป็นเวลา 09.00-12.00 น. วันที่แข่งขันตามเดิม
วันอังคาร ที่ 02 กันยายน 2557 เวลา 14:36 น.