โครงงานทดลอง ม.ปลาย วิทยาศาสตร์
ให้ส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม ภายในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 15.30 น. (ลงบันทึกการส่งเล่มรายงานด้วย) ส่งที่ อ.สุวิภา กุศลวงษ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม (087-3150808) หากโรงเรียนใดไม่ส่งเล่มรายงานตรงเวลาที่กำหนด กรรมการจะขอไม่พิจารณาการแข่งขัน (ตัดสิทธิ์)
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 08:38 น.