แก้ไขวันการแข่งขัน หุ่นยนต์ 2 รายการ
ขอแก้ไขวันการแข่งขันรายการหุ่นยนต์ 2 รายการคือ หุ่นยนต์บังคับมือ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย จากวันที่ 19 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 17 กันยายน 2557 สถานที่และเวลาเดิม
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 10:52 น.