แก้ไขเวลาการแข่งขัน 3 รายการ
ขอแก้ไขเวลาในการแข่งขัน 3 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 จากเวลา 13.00-16.00 น. เป็นเวลา 09.00-12.00 น. 2. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 จากเวลา 13.00-16.00 น. เป็นเวลา 09.00-16.00 น. และ 3. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 จากเวลา 13.00-16.00 น. เป็นเวลา 09.00-16.00 น. วันที่แข่งขันตามเดิม
วันศุกร์ ที่ 05 กันยายน 2557 เวลา 12:01 น.