แก้ไขสถานที่แข่งขัน 4 รายการ
ขอแก้ไขสถานที่ในการแข่งขัน 4 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 2.การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 3.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 และ 4.การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 จากอาคาร 6 สัตตบุษย์ เป็นอาคารการงานฯ วันที่และเวลาแข่งขันตามเดิม
วันศุกร์ ที่ 05 กันยายน 2557 เวลา 12:23 น.