แก้ไขสถานที่แข่งขัน 4 รายการ
ขอแก้ไขสถานที่ในการแข่งขัน 4 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสดฯ ม.1-ม.3 2.การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสดฯ ม.4-ม.6 3.การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียวฯ ม.1-ม.3 และ 4.การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียวฯ ม.4-ม.6 จากเต็นท์อาคารการงานฯ เป็นใต้ถุนอาคาร 6 วันที่และเวลาแข่งขันตามเดิม
วันศุกร์ ที่ 05 กันยายน 2557 เวลา 12:28 น.