แก้ไขสถานที่แข่งขัน 2 รายการ
ขอแก้ไขสถานที่ในการแข่งขัน 2 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 และ 2. เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 จากอาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 1 เป็นอาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 2 วันที่และเวลาแข่งขันตามเดิม
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 10:52 น.