การพิมพ์บัตรประจำตัวฯ
ขอแจ้งให้กับทุกโรงเรียนได้ทราบเกี่ยวกับการพิมพ์บัตรประจำตัวฯ เนื่องจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่จำเป็นต้องพิมพ์บัตรประจำตัวทั้งนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ดังนั้นเพื่อให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติเป็นไปในแนวเดียวกัน สพม.เขต 41 (จังหวัดพิจิตร) จึงไม่ได้เปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวฯดังกล่าว แต่หากได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ จะต้องพิมพ์บัตรประจำตัว ซึ่งจะเปิดให้พิมพ์บัตรได้เมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 11:09 น.