ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-สกุล
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล ทั้งนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน (โดยเฉพาะรายการกิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ) รวมถึงกรรมการตัดสิน หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทางโทรศัพท์ 08-5051-6649 (อนุวัฒน์ มะลิวงษ์) หรือ E-mail - anuvat_13@hotmail.com หรือ facebook- Anuvat Maliwong เพื่อที่จะปริ้นเกียรติบัตรได้ถูกต้อง
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10:20 น.