แก้ไขวันที่การแข่งขัน 2 รายการ
ขอแก้ไขวันที่ในการแข่งขัน 2 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 และ 2. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 จากวันที่ 17 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลาและสถานที่แข่งขันตามเดิม
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13:13 น.