การพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
ขณะนี้ สพม.เขต 41 (จังหวัดพิจิตร) ได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรได้ โดยใช้ Username Password ของโรงเรียนเข้าไปดำเนินการจัดพิมพ์ และหากพบว่ายังมีข้อผิดพลาดตรงไหน ให้แจ้งทางโทรศัพท์ 08-5051-6649 (อนุวัฒน์ มะลิวงษ์) หรือ E-mail - anuvat_13@hotmail.com หรือ facebook- Anuvat Maliwong เพื่อที่จะปริ้นเกียรติบัตรได้ถูกต้อง
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13:06 น.