ขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนจะโอนไประดับภาค (จังหวัดแพร่)

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค (จังหวัดแพร่) ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน เช่น ชื่อ-สกุล ผิด หรือจะเปลี่ยนตัวนักเรียน และครูผู้ฝึีกสอน ให้รีบแจ้ง นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.41 เบอร์โทรศัพท์ 0850516649 หรือทางอีเมลล์ Anuvat_13@hotmail.com หรือทางเฟสบุ๊คส์ Anuvat Maliwong ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หลังจากนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องโอนข้อมูลไปยังระดับภาค แต่หลังจากวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หากยังมีปัญหาอื่น ๆ อีกให้ประสานงานกับ อ.นิรุทธ์ แก้วนิคม ผู้ประสานงานระดับภาคของ สพม.41 เบอร์โทรศัพท์ 0816607989 (ลำดับการแข่งขันของ สพม.41 พิจิตร 1 ลำดับที่ 27 และ สพม.41 พิจิตร 2 ลำดับที่ 36)

วันพุธ ที่ 08 ตุลาคม 2557 เวลา 09:54 น.