เชิญประชุมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับ Username และ Password รวมทั้งเป็น admin จัดการระบบเพื่อนำไปใช้ในการลงทะเบียนแข่งขันของโรงเรียน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (ศูนย์ประสานงานจังหวัดพิจิตร) ตามรายละเอียดได้แจ้งทางหนังสือเป็นทางการแล้ว
วันเสาร์ ที่ 02 สิงหาคม 2557 เวลา 09:14 น.