เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ต.ค. 2557
30 ต.ค. 2557
31 ต.ค. 2557
2 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม คำคม Crossword Amath และโซโดกุ

ระดับภาคเหนือจัดการแข่งขันวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นี้ ณ จังหวัดแพร่

 
 

รายการแข่งขัน กิจกรรม คำคม Crossword Amath และโซโดกุ

แจ้งครูผู้ควบคุม นักเรียน ขณะนี้ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันแข่งได้ได้แล้วครับ  ตัวหนังสือเพี้ยนให้ใช้โครมนะครับ เปลี่ยนเบราเซอร์นะครับ เว็บไม่ได้เป็นอะไร  อัพรูปด้วยนะครับ

ข้อมูลที่พัก [คลิกที่นี่] 

แผนที่
สพม.37      แผนที่
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  
แผนที่ 
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  แผนที่

 
 

เว็บไซต์ประสานงานการแข่งขัน 

กิจกรรม คำคม Crossword Amath และโซโดกุ

http://www.north64.sillapa.net/sm-act/

 
 

กิจกรรม คำคม Crossword Amath และโซโดกุ
 การรายงานตัว  ณ  จุดแข่งขัน     
 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกัด สพม.  (ให้ตัดข้อ 8 และ ข้อ 9)
ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่
 การเปลี่ยนตัว 1 คน  ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้  ต้องสละสิทธิ์ (ให้ท่านดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ระดับเขต ก่อนส่งข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค)
 เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของ สพม.   ไฟล์ DOC
สาเหตุโรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล  โดยเฉพาะข้อที่  3  มีเยอะมาก   ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนออกหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการด้วย   ถ้าในวันรายงานตัว  ณ จุดแข่งขัน  เอกสารไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณาให้มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ  ทั้งสิ้น

 
 

 ด่วนที่สุด  กิจกรรม คำคม Crossword Amath และโซโดกุ ให้ทุกเขตคีย์ข้อมูลครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเข้าในนระบบเว็บไซต์ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 30 เมษายน  นี้  ซึ่ง ทางโปรแกรมเมอร์  สพฐ  จะทำการดึงฐานข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตในเขตภาคเหนือ  และจะยึดข้อมูลดังกล่าว  เพื่อใช้สำหรับวันแข่งขัน โดยสามารถดูรายชื่อในระบบเว็บไซต์ได้  ณ วันที่ 1  พฤษภาคม  เป็นต้นไป  และจะไม่มีการเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาในระบบทีหลังอีก  ยกเว้นการแก้ไขข้อมูล  ชื่อ-สกุล  ที่ไม่ถูกต้องในวันลงทะเบียนแข่งขัน  7  พฤษภาคม  2558  เท่านั้น

 
 

จังหวัดแพร่เจ้าภาพ ขอให้เขตทุกพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้ากิจกรรมพััฒนาผู้เรียน(เพิ่มเติม) ในกิจกรรม คำคม Crossword Amath และโซโดกุ หากเขตพื้นที่ใดจะขอแก้ไขรายชื่อหรือยังดำเนินการบันทึกผลการแข่งขันยังไม่เรียบร้อยหลังวันที่ 24 เมษายน 2558 ให้ทำหนังสือยืนยันจำนวนทีมที่จะเข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรม ส่งแฟกซ์ให้ สพป. แพร่เขต 1 หรือ สพม.37 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 พร้อมกับประสาน admin ระดับภาคโดยด่วน!

เว็บกลางระดับภาค http://www.north64.sillapa.net
สพป. http://www.north64.sillapa.net/sp-act/
สพม. http://www.north64.sillapa.net/sm-act/

 
 

ห้องที่ใช้สำหรับจัดการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด

รายงานตัว ณ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารวิชาการเวลา 8.00น.

1. การแข่งขัน ครอสเวิร์ด (Crossword) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แข่งขันห้อง ๒๒๓)

2. การแข่งขัน ครอสเวิร์ด (Crossword) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แข่งขันห้อง ๒๒๕)

3. การแข่งขัน คำคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(แข่งขันห้อง ๓๖๔)

4. การแข่งขัน คำคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แข่งขันห้อง ๓๖๖)

5. การแข่งขัน ซูโดกุ(Sudoku) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (แข่งขันห้อง ๓๕๖)

6. การแข่งขัน เอแมท (A-math) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (แข่งขันห้อง ๓๕๔)

 

 
 

ประกาศเรื่อง

การจักการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด

 เนื่องด้วย ทาง สพฐ.เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เลื่อนออกไปนั้นมีประโยชน์กับนักเรียน เห็นควรให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ (คลิกหนังสือ) โดยเขตพื้นที่ให้ใช้รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันอยู่แล้ว ในการสมัครครั้งก่อน และไม่เปิดรับสมัครใหม่เพิ่มเติม แต่จะคงให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันสำหรับ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปแล้ว  ที่หน้าสถานที่จัดการแข่งขัน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 จะได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป (ผู้เข้าแข่งขันควรมาก่อนเวลาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันในเวลา 8.00น ) จึงประกาศและแจ้งให้โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน และทราบโดยทั่วกัน

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

11 330 5.101 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
12 331 5.102 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
13 332 5.201 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
14 333 5.202 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
15 334 5.301 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
16 335 5.302 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
17 336 5.401 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
18 337 5.402 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
 
 

ขณะนี้ระบบระดับภาคเหนือได้รับโอนข้อมูลในระดับเขตเรียบร้อยแล้ว

เข้าตรวจสอบข้อมูลตัวแทนระดับภาคได้ทางเว็บไซต์ 

http://north64.sillapa.net/sm-center/

แนวทางของโรงเรียนกับการแข่งขันระดับภาค
        1.โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน มีหรือไม่ ถ้าไม่มีติดต่อระดับภาคเพิ่อตรวจสอบและเพิ่มเติม

        2.สำหรับโรงเรียนที่ ไม่ได้แทรกรูปภาพในระดับเขตพื้นที่ ให้โรงเรียนแทรกรูปภาพนักเรียนลงในโปรแกรม โดยใช้ username password login เว็บระดับภาค
        3.หากมีการแก้ไข/เปลี่ยนตัว ให้ใช้แบบฟอร์มคำร้องของระดับภาค โดยทำเป็นหนังสือราชการ ลงนามโดย ผอ.โรงเรียน แนบไฟล์เป็น pdf โดยใช้ username password login เว็บระดับภาค ตามวันเวลาที่กำหนด      

แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัวระดับภาค

การขอเพิ่มชื่อ ครูผู้ฝึกสอน / นักเรียน สพม.

การขอแก้ไขชื่อ/ เปลี่ยนแปลงครูผู้ฝึกสอน / นักเรียน สพม.


        4.ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง หลังระดับภาคพิจารณาคำร้องแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียน และอนุญาต/ไม่อนุญาต และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ตามวันเวลาที่กำหนด
        5.พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ตามวันเวลาที่กำหนดของระดับภาค
        6.หากมีการแก้ไข/เปลี่ยนตัวให้นำเอกสารคำร้องฉบับจริง มามอบให้กรรมการลงทะเบียน ในวันรายงานตัวเพื่อเป็นหลักฐาน
        7.ประกวด/แข่งขันตามวันเวลาที่กำหนด

 
 

1. พิมพ์เกียรติบัตรครูนักเรียน

2. พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

หรือเข้าสู่ระบบโรงเรียน เพื่อพิมพ์แบบทั้งหมด

 
 

รายการที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค

ให้ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อของผู้เข้าแข่งขันเพื่อแก้ไข

สำหรับทีมที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค

ทุกทีมให้แทรกรูปภาพประจำตัวลงในระบบของโรงเรียนที่เมนู  ทั้งนักเรียนและคุณครูผู้ควบคุม


ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขรายชื่อติดต่อ : นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม 
โทรศัพท์ : 083-620-4406
อีเมล : naka_it@hotmail.com

หมายเหตุ : รายการที่ชนะเลิศ แต่คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 จะไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค

คลิกเพื่อตรวจสอบ

 
 

 
 

ประกาศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นั้น

การติดตั้งโปรแกรม เพิ่มเติมใดๆ ให้ติดตั้งผ่าน handy drive เท่านั้น (เครื่องที่ใช้แข่งขันไม่มี CD-ROM Drive)  รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ทัศนศิลป์)  ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 )

ดาวน์โหลด

 
 

 
 

 
 

ประกาศเนื่องด้วยระบบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ปิดระบบลงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัว นักเรียน/ผู้ฝึกสอน หลังจากนี้ ให้ทำเป็นหนังสือลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วนำแจ้งยังศูนย์ที่จัดการแข่งขันในรายการที่ขอเปลี่ยนตัว ในวันที่มีการจัดการแข่งขันของรายการนั้นๆ โดยการเปลี่ยนแปลงตัว นักเรียน/ผู้ฝึกสอน ให้ยึดเกณฑ์ของ สพฐ. ดังนี้

Download แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตัว นักเรียน/ผู้ฝึกสอน

 
 

ประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของแต่ละศูนย์การแข่งขัน เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้โรงเรียนต่างๆเปลี่ยนแปลงขอมูลการลงทะเบียน ขอความอนุเคราะห์ให้เข้าระบบบันทึกคะแนน แล้วตรวจสอบที่เมนู

 

ว่ามีผู้แจ้งความประสงค์ของเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือไม่ ถ้ามีโปรตรวจสอบถ้ายินยอมให้เปลี่ยนตัวได้ให้กด ที่คำว่า อนุญาติ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 
 

ประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนในแต่ละศูนย์การแข่งขันเนื่องด้วยระบบลงทะเบียนได้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการกรอกรายชื่อคณะกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม และตารางการแข่งขันของแต่ละศูนย์ลงสู่ระบบ ซึ่งจะแล้วเสร็จครบทุกศูนย์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นี้

 
 

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
แจ้งรายการที่ส่งผ่านไประดับชาติโดยไม่มีการแข่งขันในระดับเขตและภาค

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Cross words, A math, คำคม และ ซูโดกุ, การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมไปแข่งขันในระดับชาติ ( ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) โรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันให้เข้าลงทะเบียนในระบบการลงทะเบียนแข่งขันเหมือนรายการอื่น

วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 09:46 น.
แจ้งให้ตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขัน

เนื่องจากเกณฑ์การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางรายการให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขันล่าสุดจาก คลิก

วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 09:28 น.
แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

เรียนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนทุกท่าน ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการประกาศผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

1. สำหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนเข้าแข่งขันแต่ไม่มาแข่งขัน ในช่องกรอกคะแนน ให้ใส่ -1 เพื่อไม่ให้ระแบบออกเกียรติบัตรเข้าร่วม

2. ให้ประกาศผลทันทีทางเว็บไซต์เมื่อการแข่งขันในรายการนั้นๆเสร็จสิ้น

วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 09:01 น.
ประกาศให้โรงเรียนลงทะเบียน

ให้โรงเรียนลงทะเบียนเพื่อสมัครแข่งขันได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 26 กันยายน 2557


คลิก
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 08:47 น.
กำหนดการประกาศตารางการแข่งขันและรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

กำหนดการประกาศตารางการแข่งขันและรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน จะประกาศภายใน วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ซึ่งสามารถดูตารางการแข่งขัน และรายชื่อคณะกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ http://north64.sillapa.net/sm-plk1/

วันศุกร์ ที่ 05 กันยายน 2557 เวลา 12:05 น.
กำหนดการแข่งขันใหม่ตาม มติที่ประชุม วันที่ 28 สิงหาคม 2557

กำหนดการแข่งขันใหม่ตาม มติที่ประชุม วันที่ 28 สิงหาคม 2557
ให้กำหนดการแข่งขันทั้งวันและเวลาเป็นไปตามศูนย์การแข่งขันกำหนด
ระหว่าวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ถึง 2 พฤศจิกายน 2557
1. วันที่ 9 ตุลาคม 2557
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และหุ่นยนต์ (ยกเว้นคอมพิวเตอร์)
2. วันที่ 30 ตุลาคม 2557
- คอมพิวเตอร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แก้ไข 12 ก.ย. 57)
   -ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด (เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันเป็นโรงเรียนท่าทองพิทยาคม)
   **กิจกรรมอื่นๆ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังคงเป็นสถานที่แข่งขันเดิม

3. วันที่ 31 ตุลาคม 2557
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
4. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557
- กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ และ นักบินน้อย สพฐ.

หมายเหตุ : ติดตามประกาศตารางการแข่งขันทางเว็บไซต์อีกครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 12:17 น.
กำหนดการรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่

เปิดให้โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
วันที่ ๑๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

วันอังคาร ที่ 05 สิงหาคม 2557 เวลา 14:05 น.
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ ๑๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2557  - 2 พฤศจิกายน 2557 (ตามมติที่ประชุมกล่ม วันที่ 28 สิงหาคม 2557) โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:40 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 912
จำนวนนักเรียน 2,069
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,261
จำนวนกรรมการ 813
ครู+นักเรียน 3,330
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,143
ประกาศผลแล้ว 182/184 (98.91%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 12
เมื่อวาน 22
สัปดาห์นี้ 176
สัปดาห์ที่แล้ว 359
เดือนนี้ 549
เดือนที่แล้ว 907
ปีนี้ 2,784
ทั้งหมด 115,116