หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม สนามหน้าเสาธง 30 ต.ค. 2557 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง ห้องกิจกรรมพัฒนผู้เรียน (อาคารฝึกงาน) ชั้น 1 31 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวและลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง ห้องกิจกรรมพัฒนผู้เรียน (อาคารฝึกงาน) ชั้น 1 31 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวและลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 31 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวและลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 31 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวและลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องสมุด 31 ต.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องสมุด 31 ต.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องสมุด 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องสมุด 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1) นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 083-620-4406
E-mail : naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]