หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 หรือโสตทัศนศึกษาเดิม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 หรือโสตทัศนศึกษาเดิม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 หรือโสตทัศนศึกษาเดิม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 หรือโสตทัศนศึกษาเดิม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนเตรียม flash drive ซึ่ง format เรียบร้อยแล้ว (ไม่มีข้อมูลใดๆ) มาทีมละ 1 อัน///รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนเตรียม flash drive ซึ่ง format เรียบร้อยแล้ว (ไม่มีข้อมูลใดๆ) มาทีมละ 1 อัน///รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียน 08.30-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1) นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 083-620-4406
E-mail : naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]