หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง 1111 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง 1111 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง 1113 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง 1113 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 1121 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 1121 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 1121 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 1121 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณด้านข้างอาคารศิลปะ 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 1123 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 1123 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณด้านข้างอาคารศิลปะ 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารศิลปะ ห้อง บริเวณด้านข้างอาคารศิลปะ 2 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1) นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 083-620-4406
E-mail : naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]