หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 30 ต.ค. 2557 09.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 30 ต.ค. 2557 09.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 30 ต.ค. 2557 09.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 30 ต.ค. 2557 09.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 30 ต.ค. 2557 09.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 30 ต.ค. 2557 09.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 30 ต.ค. 2557 09.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 30 ต.ค. 2557 09.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 30 ต.ค. 2557 09.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 30 ต.ค. 2557 09.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้อง Big room 30 ต.ค. 2557 09.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน พสวท. 30 ต.ค. 2557 09.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน พสวท. 30 ต.ค. 2557 09.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 30 ต.ค. 2557 09.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 30 ต.ค. 2557 09.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมไชยานุภาพ 30 ต.ค. 2557 09.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 30 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1) นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 083-620-4406
E-mail : naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]