หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 120 91 84.26% 12 11.11% 5 4.63% 0 0% 108
2 โรงเรียนจ่านกร้อง 108 66 66.67% 17 17.17% 7 7.07% 9 9.09% 99
3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 93 54 63.53% 21 24.71% 7 8.24% 3 3.53% 85
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 71 32 60.38% 13 24.53% 6 11.32% 2 3.77% 53
5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 73 29 42.65% 22 32.35% 8 11.76% 9 13.24% 68
6 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 64 28 52.83% 9 16.98% 8 15.09% 8 15.09% 53
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 47 26 63.41% 9 21.95% 4 9.76% 2 4.88% 41
8 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 39 17 45.95% 6 16.22% 7 18.92% 7 18.92% 37
9 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 41 15 42.86% 11 31.43% 5 14.29% 4 11.43% 35
10 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 23 15 68.18% 4 18.18% 1 4.55% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 46 12 33.33% 11 30.56% 6 16.67% 7 19.44% 36
12 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 49 10 25% 10 25% 14 35% 6 15% 40
13 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 39 8 24.24% 11 33.33% 4 12.12% 10 30.3% 33
14 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 31 5 21.74% 7 30.43% 4 17.39% 7 30.43% 23
15 โรงเรียนดอนทองวิทยา 24 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
16 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 15 5 33.33% 3 20% 5 33.33% 2 13.33% 15
17 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 23 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
18 โรงเรียนบ้านปลักแรด 6 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1) นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 083-620-4406
E-mail : naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]