หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนบ้านปลักแรด 6 45 17
2 011 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 71 137 94
3 004 โรงเรียนจ่านกร้อง 108 384 181
4 013 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 49 75 69
5 008 โรงเรียนดอนทองวิทยา 24 35 30
6 007 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 39 67 57
7 012 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 64 115 92
8 009 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 15 40 20
9 021 โรงเรียนบ้านเรียนฟักทอง 0 0 0
10 014 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 46 104 55
11 002 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 93 194 118
12 010 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 73 129 94
13 006 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 31 46 36
14 003 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 120 314 180
15 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 47 149 67
16 020 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก 0 0 0
17 016 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 41 85 56
18 018 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 39 58 47
19 015 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 23 42 25
20 017 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 23 50 23
รวม 912 2069 1261
3330

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1) นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 083-620-4406
E-mail : naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]