สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เฉลิมขวัญสตรี 55 30 12 97 91 12 5 0 108
2 จ่านกร้อง 37 16 7 60 66 17 7 9 90
3 พิษณุโลกพิทยาคม 22 21 22 65 54 21 7 3 82
4 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 10 8 7 25 26 9 4 2 39
5 พุทธชินราชพิทยา 9 8 12 29 29 22 8 9 59
6 บางระกำวิทยศึกษา 9 5 6 20 28 9 8 8 45
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 8 12 9 29 32 13 6 2 51
8 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 6 8 2 16 15 4 1 2 20
9 เซนต์นิโกลาส 5 9 1 15 17 6 7 7 30
10 ผดุงราษฎร์ 3 3 9 15 15 11 5 4 31
11 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 3 2 1 6 4 4 2 3 10
12 ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 2 5 1 8 10 10 14 6 34
13 ประชาสงเคราะห์วิทยา 2 2 5 9 12 11 6 7 29
14 ดอนทองวิทยา 2 2 0 4 5 5 1 3 11
15 บ้านกร่างวิทยาคม 2 0 2 4 5 3 5 2 13
16 ท่าทองพิทยาคม 1 2 0 3 8 11 4 10 23
17 วังน้ำคู้ศึกษา 1 1 3 5 5 7 4 7 16
18 บ้านปลักแรด 0 0 1 1 1 0 1 0 2
รวม 177 134 100 411 423 175 95 84 693