กำหนดการประกาศตารางการแข่งขันและรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

กำหนดการประกาศตารางการแข่งขันและรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน จะประกาศภายใน วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ซึ่งสามารถดูตารางการแข่งขัน และรายชื่อคณะกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ http://north64.sillapa.net/sm-plk1/

วันศุกร์ ที่ 05 กันยายน 2557 เวลา 12:05 น.