แจ้งให้ตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขัน

เนื่องจากเกณฑ์การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางรายการให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขันล่าสุดจาก คลิก

วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 09:28 น.