แจ้งรายการที่ส่งผ่านไประดับชาติโดยไม่มีการแข่งขันในระดับเขตและภาค

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Cross words, A math, คำคม และ ซูโดกุ, การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมไปแข่งขันในระดับชาติ ( ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) โรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันให้เข้าลงทะเบียนในระบบการลงทะเบียนแข่งขันเหมือนรายการอื่น

วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 09:46 น.