กำหนดการรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่

เปิดให้โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
วันที่ ๑๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

วันอังคาร ที่ 05 สิงหาคม 2557 เวลา 14:05 น.