หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 81 60 81.08% 9 12.16% 2 2.7% 3 4.05% 74
2 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 69 46 75.41% 6 9.84% 3 4.92% 6 9.84% 61
3 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 73 45 68.18% 11 16.67% 4 6.06% 6 9.09% 66
4 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 108 35 49.3% 14 19.72% 9 12.68% 13 18.31% 71
5 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 64 31 63.27% 6 12.24% 5 10.2% 7 14.29% 49
6 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 68 27 51.92% 10 19.23% 2 3.85% 13 25% 52
7 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 42 23 60.53% 2 5.26% 3 7.89% 10 26.32% 38
8 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 42 19 57.58% 7 21.21% 2 6.06% 5 15.15% 33
9 โรงเรียนหนองพระพิทยา 42 18 54.55% 4 12.12% 4 12.12% 7 21.21% 33
10 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 39 16 47.06% 8 23.53% 5 14.71% 5 14.71% 34
11 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 37 16 47.06% 5 14.71% 4 11.76% 9 26.47% 34
12 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 30 14 48.28% 4 13.79% 1 3.45% 10 34.48% 29
13 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 17 8 53.33% 0 0% 2 13.33% 5 33.33% 15
14 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 24 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 6 40% 15
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ประสานงาน
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง Tell.0818888161
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]