หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 42 94 49
2 003 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 17 25 23
3 007 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 69 132 102
4 008 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 73 131 103
5 009 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 81 159 125
6 010 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 39 85 49
7 011 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 68 146 87
8 012 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 24 35 31
9 013 โรงเรียนหนองพระพิทยา 42 93 47
10 004 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 30 55 36
11 005 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 64 139 75
12 006 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 42 85 59
13 002 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 37 63 40
14 014 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 108 407 178
รวม 736 1649 1004
2653

ติดต่อผู้ประสานงาน
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง Tell.0818888161
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]