เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ด่วนที่สุด

       ในการจัดการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด ทาง สพฐ.เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เลื่อนออกไปนั้นมีประโยชน์กับนักเรียน เห็นควรให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ (คลิกหนังสือ) โดยเขตพื้นที่ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการรายงานผลจากโปรแกรมเดิม ซึ่งจะมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันอยู่แล้ว และบันทึกคะแนน ส่งผลการแข่งขันในระบบ ให้ระดับภาคดำเนินการแข่งขันต่อไป

 
 

ขณะนี้ระบบระดับเขตได้ทำการแจ้งโอนข้อมูล

ไปยังระดับภาคเรียบร้อยแล้ว

แนวทางของโรงเรียนกับการแข่งขันระดับภาค
        1. โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน มีหรือไม่ ถ้าไม่มีติดต่อระดับภาคเพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติม
        2. สำหรับโรงเรียนที่ ไม่ได้แทรกรูปภาพในระดับเขตพื้นที่ ให้โรงเรียนแทรกรูปภาพนักเรียนลงในโปรแกรม โดยใช้ username password login เว็บระดับภาค
        3. หากมีการแก้ไข/เปลี่ยนตัว ให้ใช้แบบฟอร์มคำร้องของระดับภาค โดยทำเป็นหนังสือราชการ ลงนามโดย ผอ.โรงเรียน แนบไฟล์เป็น pdf โดยใช้ username password login เว็บระดับภาค ตามวันเวลาที่กำหนด      

แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัวระดับภาค

การขอเพิ่มชื่อ ครูผู้ฝึกสอน / นักเรียน สพม.

การขอแก้ไขชื่อ/ เปลี่ยนแปลงครูผู้ฝึกสอน / นักเรียน สพม.


        4. ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง หลังระดับภาคพิจารณาคำร้องแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียน และอนุญาต/ไม่อนุญาต และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ตามวันเวลาที่กำหนด
        5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ตามวันเวลาที่กำหนดของระดับภาค
        6. หากมีการแก้ไข/เปลี่ยนตัวให้นำเอกสารคำร้องฉบับจริง มามอบให้กรรมการลงทะเบียน ในวันรายงานตัวเพื่อเป็นหลักฐาน
        7. ประกวด/แข่งขันตามวันเวลาที่กำหนด

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อก่อนโอนข้อมูลไปแข่งขันระดับภาค

ประชาสัมพันธ์...
     แจ้งเจ้าหน้าที่ Admin แต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบรายชื่อและแนบไฟล์รูปภาพของครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 14:32 น.
ข้อตกลงของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมแต่ละรายการแข่งขัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 10:24 น.
การส่งงบประมาณสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3) ส่งเงินสมทบการจัดงาน ในวันที่ 19 กันยายน 2557 โรงเรียนนครไทย จำนวนยอดเงินสมทบ ดังนี้ 1.โรงเรียนนครไทย 20,910 บาท 2.โรงเรียนนาบัววิทยา 4,080 บาท 3.โรงเรียน นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 4,395 บาท 4.โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 5,520 บาท 5.โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 2,760 บาท 6.โรงเรียนยางโกลนวิทยา 3,405 บาท 7.ชาติตระการวิทยา 14,115 บาท 8.โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 3,495 บาท 9.โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 18,015 บาท 10. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 5,010 บาท 11.โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 3,510 บาท 12.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 7,710 บาท 13.โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 2,430 บาท 14.โรงเรียนบ้านน้ำจวง 480 บาท 15.โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1,050 บาท 16. โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยา 1,500 บาท 17.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 2,490 บาท
วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 11:34 น.
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3) ประชุมพร้อมกันในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.ณ หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว โรงเรียนนครไทย
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 16:40 น.
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 20-29 สิงหาคม 2557
เปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนและครูผู้ควบคุม วันที่ 3-5 กันยายน 2557
เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวและเข้าดูสถานที่แข่งขัน วันที่ 29-30 กันยายน 2557
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 7 ตุลาคม 2557
โอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:39 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 945
จำนวนนักเรียน 2,121
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,311
จำนวนกรรมการ 557
ครู+นักเรียน 3,432
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,989
ประกาศผลแล้ว 168/213 (78.87%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 6
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 95
สัปดาห์ที่แล้ว 103
เดือนนี้ 270
เดือนที่แล้ว 757
ปีนี้ 6,124
ทั้งหมด 121,252