หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนครไทย 265 หมู่ 4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม   09-1152-9296
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นางสาวเกตุกนก เลิกนุช  
3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นางสาวรัชนีกร ศิริคง   08-1038-7252

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ (สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร. 09-1152-9296 หรือ E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]