หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 231 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 231 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 232 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 232 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 233 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 233 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 234 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 234 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 235 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 237 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 237 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ห้อง ห้องศิลปศึกษา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ห้อง ห้องศิลปศึกษา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ (สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร. 09-1152-9296 หรือ E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]